Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 13:16
Vec: Imunohematológia


VYU?ITIE IMUNOHEMATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI

Daniela Cupaníková

Interná med. 2013; 13 (12): 520-523

Imunohematológia sa komplexne zaoberá problematikou ľudských krvných skupín, ktoré sú topograficky a ?trukturálne súčasťou membrány erytrocytov a ktoré sú rozoznateľné ako cudzorodé antigény imunitným systémom jedinca, ktorý tieto antigény nemá. Taktie? sa zaoberá problematikou protilátok proti antigénom erytrocytov a metódami ich vy?etrovania.

Kľúčové slová: antigén, protilátka, hemolýza erytrocytov, zlučiteľnosť, transfúzia krvi

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=689