Skupinové povolenie na Ibrutinib pre CLL

Dátum: 31.08.2014 15:44
Vec: Skupinové povolenia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povoľuje pou?itie 300 balení neregistrovaného lieku Imbruvica cps 90x140 mg v indikácii refraktérna/relabujúca CLL/SLL

Platnosť povolenia: do 28.2.2015. kód lieku: MD306.


povolenie je pre potreby KHaT UNB Bratislava, NOÚ Bratislava, Hematol.oddelenie FNsP FDR Banská Bystrica, KHaT UNM Martin, KHaOH UNLP Ko?ice

Za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť o?etrujúci lekár
Zdravotná poisťovňa je oprávnená skupinovo rozhodnúť o mieste výdaja a úhrade lieku, o preskripčnom obmedzení a o indikačnom obmedzení, pričom nie je potrebný ďal?í individuálny súhlas pre jednotlivých pacientov.
Liek by nemal byť hradený z prostriedkov zdravotnej poisťovne, nakoľko výrobca sa zaviazal pre indikovaných pacientov dodávať liek zdarma v rámci pacientského programu

stiahnuť povolenie


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=704