Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 10:27
Vec: tromboembolia


Co nového je ve farmakoterapii žilních onemocnění

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Via practica 2014; 11(3-4), 103-107


Jak v oblasti chronických, tak akutních žilních onemocnění byly v posledním období získány nové poznatky, mající dopad na péči o pacienty s těmito stavy. Ukazuje se, že výskyt chronických žilních onemocnění je globálně vysoký, jak v průmyslově rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Nejzávažnější případy s pokročilým stádiem žilního selhání jsou v populaci v přibližně dvojnásobném počtu, než se dosud soudilo. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce zůstává mezi venofarmaky preparátem s nejvyšším stupněm doporučení a je indikována i k farmakologické podpoře hojení bércových vředů, spolu s pentoxifylinem a sulodexidem. Péče o pacienty s žilním tromboembolizmem je zpracována do mezinárodně akceptovaných doporučených postupů. Vedle ACCP Guidelines je recentně k dispozici nová verze Konsenzu IUA, která lépe vyhovuje použití v klinické praxi. Nová antikoagulancia představují jednu z možností terapie a prevence s limitací u pacientů s maligními onemocněními a při graviditě. Trombolytická léčba připadá v úvahu u pacientů s trombózou v ileofemorální lokalizaci. Trombózy povrchových žil v délce větší než 5 cm jsou indikovány k antikoagulační léčbě. Aspirin je akceptován k sekundární prevenci rekurencí žilní trombózy po ukončení antikoagulační léčby nebo při vysokém riziku krvácení a může mít význam v duální prevenci žilní a arteriální trombózy.

Kľúčové slová: žilní trombóza, prevence TEN, chronická žilní nedostatečnost, varixy, bércové vředy.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=708