Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 10:31
Vec: Myelodysplastický syndrom


Manažment anémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom

MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Via practica 2014; 11(3-4), 108-111


Anémia je významnou príčinou morbidity a mortality u pacientov s myelodysplastickým syndrómom (MDS), predovšetkým kvôli zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárneho ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia definuje anémiu ako pokles hladiny hemoglobínu < 130 g/l u mužov a < 120 g/l u žien. Až 90 % pacientov s MDS má anémiu v čase stanovenia diagnózy, z toho približne 60 % má anémiu ťažkého stupňa (hladina hemoglobínu < 80 g/l). Konvenčná liečba anémie je často neúčinná, a aj preto 40 % pacientov vyžaduje pravidelné transfúzie erytrocytovými koncentrátmi. Anémia je nezávislým prediktorom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s MDS, bez ohľadu na potrebu podávania transfúzií v revidovanom medzinárodnom prognostickom skórovacom systéme (IPSS-R). V nasledujúcom článku priblížime moderný manažment anémie u pacienta s MDS, ktorý zlepšuje kvalitu jeho života a predlžuje celkové prežívanie.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, anémia, chelatačná terapia, liečba rastovými faktormi.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=709