Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 11:08
Vec: Mnohopocetný myelóm


Projekt mapovania pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom liečených novšími imunomodulačnými látkami na Slovensku

Zdenka ŠTEFÁNIKOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Elena HRABOVSKÁ, Miroslav ŠIMEK, Elena TÓTHOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Tomáš GUMAN, Juraj CHUDEJ, Emília FLOCHOVÁ, Ľubica VÁLEKOVÁ, Imrich MARKULIAK, Hilda ŠAJGALÍKOVÁ, Erika ŠVORCOVÁ, Monika HLEBAŠKOVÁ, Mária LORENČÍKOVÁ

Lekársky obzor 2014; 63(2), 46-49


Liečba mnohjopočetného myelomu zostáva aj napriek zavedeniu nových liekov terapeutickým problémom. Cieľom intervenčnej retrospektívnej multicentrickej analýzy výsledkov bolo zhodnotiť účinnosť a bezpečnosť lenalidomidu v liečbe relabovaného/refraktérneho mnohopočetného myelomu (RRMM) v každodennej klinickej praxi na Slovensku a porovnať ich s údajmi získanými v randomizovaných klinických štúdiách a vzhľadom na dokázaný imunomodulačný účinok lenalidomidu zhodnotiť prínos predĺženej liečby.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelom, imunomodulačný účinok, lenalidomid, predĺžená liečba

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=711