Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 11:26
Vec: Antikoagulacná liecba


Výskyt genetických polymorfizmov génov VKORC1 a CYP2C9 a ich význam pre dávkovanie warfarínu u pacientov s antikoagulačnou liečbou. Klinická štúdia

Eva MILATOVÁ, Angelika BÁTOROVÁ, Viera MRÁZOVÁ, Miroslava MAKOHUSOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ

Lekársky obzor 2014; 63(1), 15-20

Warfarín je dnes ešte stále najpoužívanejší perorálny liek s antikoagulačným pôsobením. Jeho účinok závisí od mnohých faktorov, čo spôsobuje veľké interindividuálne rozdiely v dávke lieku potrebnej na udržanie terapeutického rozpätia. Dávku warfarínu ovplyvňujú aj genetické polymorfizmy v génoch pre vitamin-K-epoxidreduktázu (VKORC1) a cytochróm P450 (CYP2C9)

Kľúčové slová: antikoagulačná liečba, warfarín, polymorfizmy génov, CYP2C9, VKORC1

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=713