CO JE EBOLA

Dátum: 10.10.2014 21:04
Vec: Krvácavé choroby


Čo to vlastne je choroba ebola, virus ebola?

Niekoľko prehľadných informácií, ktoré sa lekárom nestratia

Choroba ebola: je krvácavá (hemorrhagická) horúčka, pacient krváca zo v?etkých telesných otvorov, čo je spôsobené tým, ?e vírus po?kodí steny krvných ciev. Choroba svoje meno dostala podľa riečky Ebola, ktorá preteká dne?nou Demokratickou republikou Kongo v miestach, kde bola choroba prvýkrát popísaná v roku 1976. Odvtedy sa epidémia objavila viackrát, nikdy sa v?ak neroz?írila tak ako teraz.

Vírus ebola: Pôvodca choroby, patrí medzi filoviry, podobne ako obdobne pôsobiaci vírus Marburg. Má päť známych kmeňov, z ktorých tri napádajú človeka a dvaja zvieratá (opice, o?ípané).

Prenos choroby: Rezervoárom vírusu sú miestne ?ivočíchy, najmä kalone, ale zrejme aj ďal?ie. Od nich sa nakazia ľudia. Infekcie medzi ľuďmi sa potom ďalej ?íri hlavne kontaktom s krvou a ďal?ími telesnými tekutinami (močom, slinami, stolicou), ale aj dotykom s poranenou poko?kou chorého.

Inkubačná doba: Dva dni a? tri tý?dne od nákazy, najčastej?ie v?ak 8 a? 10 dní. Zdá sa, ?e v tomto čase e?te nakazený infekciu neprená?a.

Príznaky choroby: Spočiatku nejasné, u postihnutého sa najskôr objaví horúčka, slabosť, bolesť svalov a bolesť v krku, potom nasleduje zvracanie a hnačky. To sa v?ak zhoduje s príznakmi iných v Afrike obvyklých chorôb (vrátane malárie či cholery). A? neskôr začína chorý krvácať (výnimočne sa v?ak krvácanie vôbec neprejaví). Vírus po?kodzuje vnútorné orgány, najmä pečeň, a chorý mô?e zomrieť v priebehu niekoľkých dní.

Mortalita: U minulých epidémií 50 a? 90% nakazených, u súčasnej epidémie je niečo cez 60%.

Terapia: Tlmenie príznakov, rehydratácia, podanie plazmy alebo krvi od osôb, ktoré nákazy pre?ili. Indikovaný liek neexistuje. Vzhľadom na výnimočnosť situácie povolili zdravotnícke úrady podávať dva experimentálne lieky (ZMapp a TKM-Ebola), ktoré v?ak zatiaľ vôbec nepre?li klinickými testami, je ich nedostatok a vy?adujú zaobchádzanie v trópoch nie v?dy dostupné (chladenie, infúzne podanie). Reálna účinnosť sa zatiaľ nedá určiť. O ďal?ích experimentálnych preparátoch sa uva?uje.

Prevencia: Neexistuje ?iadna vakcína (jednu vyskú?ala na zvieratách spoločnosť GlaxoSmithKline a zva?uje, ?e ju uvoľní aj bez obvyklých klinických testov). Základom prevencie je prísne dodr?iavanie hygienických pravidiel - v infikovanej oblasti si nepodávať ruky, nepou?ívať spoločný uterák vo verejnej umyvárni, dodať čo najlep?ie ochranné prostriedky zdravotníkom ...

Roz?írenie vírusu do Európy: Je mo?né, ale skôr v izolovaných prípadoch ľudí, ktorí infikovaní pricestujú z rovníkovej Afriky. Podľa dostupných informácií vírus potrebuje k ?íreniu tropické teploty.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=719