Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákr

Dátum: 03.03.2007 22:28
Vec: tromboembolia


Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákrokům
Doporučení pro klinickou praxi
vydáno 16:03:2006 u příle?itosti konání XII. Pařízkových dní
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Spolek pro trombózu a hemostázu

Penka M., Buliková A., Gumulec J.*, Matý?ková M., Smejkal P., Kissová J., ?lechtová M., Chlupová G.
Centrum pro trombózu a hemostázu Fakultní nemocnice Brno, *Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín


Souhrn

Kumariny jsou ?iroce u?ívaným lékem a spektrum jejich indikace se nadále roz?iřuje. Z tohoto důvodu a také z toho důvodu, ?e se podávají u nemocných léčených pro řadu dal?ích onemocnění - konzervativně či chirurgicky, je nutné léčbu kumariny upravovat, přeru?ovat anebo nahrazovat v závislosti na celé řadě aspektů. To vy?aduje vytvoření algoritmu k ře?ení daných situací. Je v?dy nutno rozhodnout, jak naléhavé je plánované ře?ení, jaké riziko přiná?í a jaké riziko vychází ze samotné modifikace antikoagulační léčby.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=72