prečítajte si...

Dátum: 22.10.2014 22:15
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 3

Napriek rozšírenému používaniu vysokoefektívnej chemoimunoterapie refraktérna chronická lymfocytová leukémia ostáva medicínskou výzvou a klinickým problémom, ktorý je spojený so zlým celkovým prežívaním. Odporúčané terapeutické možnosti refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie pre týchto pacientov sú limitované a cieľom liečby fyzicky „fit“ pacientov je dosiahnuť adekvátnu cytoredukciu a následne vykonať alogénnu transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek. Viacero nových cielených liekov dokazuje v klinických štúdiách významný terapeutický benefit pre túto populáciu pacientov.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, relaps, refraktérne ochorenie, remisia.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=723