prečítajte si...

Dátum: 22.10.2014 22:22
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm

doc. MUDr. Martin Mistrík CSc., MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Lenka Masáková, doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 320–322

Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénna skupina chronických myeloidných neoplázií, ktorých pôvod sa začína v hematopoetickej kmeňovej bunke kostnej drene. MDS postihuje vyše 80 % pacientov starších ako 60 rokov, čo komplikuje použitie transplantácie krvotvorných buniek. Navyše, v súčasnosti sa zlepšila podporná liečba a netransplantačná terapia s cieľom predĺžiť prežívanie. Ovšem, zavedenie redukovaného prípravného režimu pred transplantáciou krvotvorných buniek a nepríbuzní darcovia umožňujú poskytnúť túto potenciálne kuratívnu liečbu väčšiemu počtu i starších chorých.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, transplantácia krvotvorných buniek, redukovaný prípravný režim

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=724