skupinové povolenie na IntronA

Dátum: 16.12.2014 21:12
Vec: Skupinové povolenia


MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 30.6.2015 na použitie interferonu Intron A v liečbe MPO v množstve 800 balení IntronA sol inj 1x1,2 ml/18 MU, kód MD022 a 120 balení IntronA sol inj 1x1,2 ml/30 MU, kód MD023

v neschválenj/ch indikáciách

1. myeloproliferatívne neoplázie (MPO: esenciálna trombocytémia, polycytémia vera, osteomyelofibróza) u žien vo fertilnom veku a v priebehu gravidity,
2. myeloproliferatívne ochorenie s trombocytémiou u mladších jedincov,
3. pri kontraindikácii, neúčinnosti alebo intolerancii nových liečiv pre MPO,
4. dlhodobo nastavení pacienti na liečbe interferónom alfa pre MPO
pre potreby zdravotníckych Zariadení V SR.

V prípade výskytu závažných nežiadúcich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovat’ Štátny ústav pre kontrolu liečiv V Bratislave a Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky.

stiahni povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=731