SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CLL

Dátum: 10.01.2015 15:35
Vec: Chronická lymfatická leuk.


SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU

M. Leitnerová, D.Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava

Prognostické markery
- konvenčná cytogenetika
- cytogenetické metodiky - in vitro stimulácia CLL lymfocytov mitogénmi
- dôkaz príítomnosti translokácií
- molekulárne prognostické markery
B-CLL: chromozómové aberáácie
Prognosticky významné chromozómové aberáácie

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=744