Laboratorní monitorování antikoagulační léčby

Dátum: 03.03.2007 22:51
Vec: tromboembolia


Laboratorní monitorování antikoagulační léčby
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

M.Pecka
II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie a Katedra interních oborů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Souhrn

K monitorování antikoagulační, trombolytické a antiagregační léčby lze použít řady testů, z nichž ne všechny zcela přesně sledují léčebný efekt použitého preparátu. Některé z nich mají lineární charakter a sledují přesně léčebnou dávku, jiné mají řadu nespecifických reakcí a léčebný efekt je těmito okolnostmi výrazněji ovlivněn. Práce popisuje jednotlivé monitorovací systémy, zabývá se jejich možným ovlivněním, případně je diskutována otázka monitorování léčby u různých diagnostických stavů.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=75