Hemoglobín a jeho choroby

Dátum: 18.04.2015 14:32
Vec: Hematologická literatúra


Hemoglobín a jeho choroby

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová
Vydavateľstvo a-medi management,s.r.o., Bratislava, 1. vyd., 157 strán.V týchto dňoch vyšla ďalšia hematologická publikácia, ktorá sa venuje menej známej oblasti porúch erytropoézy – hemoglobinopatiám. Uvedená publikácia reaguje na rýchlo sa meniacu geopolitickú situáciu v Európe.

Kniha má za cieľ priblížiť túto problematiku širšej lekárskej verejnosti, najmä všeobecným lekárom, pediatrom a internistom, ktorí sa prví môžu stretnúť s hemoglobinopatiami. Takisto má poskytnúť informácie lekárom pracujúcim v endemických oblastiach s vysokým výskytom hlavne talasémií a kosáčikovej anémie. Je vhodná tiež ako študijný materiál pre lekárov v príprave na špecializačnú atestáciu.

o knihe - recenzia
objednajte si knihu elektronicky

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=757