XG krvná skupina

Dátum: 17.05.2015 20:50
Vec: Imunohematológia


XG krvná skupina

Marta Kučeráková1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2, Alexandra Zemančíková3
1 FNsP ?ilina
2 NTS SR ?ilina
3 HTO Liptovský Mikulá?

V súvislosti so ?pecifikáciou antierytrocytových protilátok pri rie?ení konzultačnej vzorky u polytransfundovanej pacientky s podozrením na anti-Xga pí?em pár slov o skupinovom systéme XG.

Skupinový systém XG je skupinový systém erytrocytov, ktorého dedičnosť je viazaná na gonozómy. Je zaujímavý skôr z hľadiska porozumenia genetických procesov ako z pohľadu imunohematologického. V súčasnosti sú známe 2 antigény tejto krvnej skupiny: Xga (tie? XG1) a CD99 (XG2).

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=759