skupinové povolenie na Campath

Dátum: 01.06.2015 15:35
Vec: Skupinové povolenia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje pou?itie 180 balení lieku Campath con inf 3x1 ml/ 30 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu refraktérnej a relabujúcej B-CLL


Platnost' povolenia: do 30.11.2015. Identifikačný kód: MD238.
Liek je určený len pre potreby KHaT UNB Bratislava, NOÚ Bratislava, Hematol.oddelenie FNsP FDR B.Bystrica, KHaT UNM Martin, Hematol.oddelenie FNsP Pre?ov, Hematol.oddelenie FNLP Ko?ice Za terapiu liekom v neregistrovanej indikácii preberá plnú zodpovednost' o?etrujúci lekár.

Liek by nemal byť hradený zdravotnou piosťovňou, nakoľko ?iadateľ v ?iadosti uviedol, ?e výrobca sa zaviazal pre indikovaných pacientov dodávať liek zdarma ako sponzorský dar.

stiahnuť povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=760