skupinové povolenie na Campath

Dátum: 01.06.2015 14:35
Vec: Skupinové povolenia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 180 balení lieku Campath con inf 3x1 ml/ 30 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu refraktérnej a relabujúcej B-CLL


Platnost' povolenia: do 30.11.2015. Identifikačný kód: MD238.
Liek je určený len pre potreby KHaT UNB Bratislava, NOÚ Bratislava, Hematol.oddelenie FNsP FDR B.Bystrica, KHaT UNM Martin, Hematol.oddelenie FNsP Prešov, Hematol.oddelenie FNLP Košice Za terapiu liekom v neregistrovanej indikácii preberá plnú zodpovednost' ošetrujúci lekár.

Liek by nemal byť hradený zdravotnou piosťovňou, nakoľko žiadateľ v žiadosti uviedol, že výrobca sa zaviazal pre indikovaných pacientov dodávať liek zdarma ako sponzorský dar.

stiahnuť povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=760