Anémie, malária a utečenecká kríza

Dátum: 19.12.2015 11:36
Vec: Anémia


Anémie, malária a utečenecká kríza

Viera Fábryová
Interná medicína 2015; 15 (11): 487-490

Erytrocyty sa často stávajú hostiteľmi vnútrobunkových parazitov. Najviac pozornosti sa venuje malárii, ktorú vyvoláva mikroorganizmus patriaci do druhu Plasmodium. Ka?dý rok ochorie 300 miliónov ľudí na maláriu, z toho jeden a? dva milióny umierajú, hlavne v centrálnej Afrike, juhovýchodnej Ázii a v oblasti Stredozemného mora. Dnes je známých viac ako 30 mutácií rôznych génov, ktoré sú spojené s vrodenou rezistenciou na maláriu, pričom veľký počet sa týka zmien erytrocytov pri vrodených hemolytických anémiách. V príspevku podávame prehľad početných a komplexních interakcií, ktoré sa objavujú medzi erytrocytom ako hostiteľskou bunkou a plazmódiom počas jeho vývojového ?tádia v krvi. Táto problematika sa v súčasnosti stáva veľmi dôle?itou vzhľadom na príval veľkého počtu utečencov z endemických oblastí do Európy.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=785