Nádorové ochorenie a trombóza

Dátum: 19.12.2015 12:44
Vec: tromboembolia


Nádorové ochorenie a trombóza

Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Staško, Peter Kubisz
Interná med. 2015; 15 (11): 491-494

Pacienti s nádorovým ochorením majú približne 4-násobne vyššie riziko rozvoja venózneho tromboembolizmu (VTE) v porovnaní s bežnou populáciou, čo sa odráža aj vo vyššej mortalite a morbidite. S rozvojom nádorového ochorenia sa súčasne prehlbuje aj koagulopatia. Patogenéza alterácie hemostázy je multifaktoriálna, avšak nádorové tkanivo hrá pri aktivácii hemostatického systému dôležitú úlohu. Je zaujímavé, že riziko VTE sa líši od typu a štádia rakoviny. Navyše pacienti s metastázami majú vyššie riziko rozvoja VTE ako pacienti s lokalizovaným nádorovým ochorením. Prevencia a liečba VTE u pacientov s rakovinou je náročná. Tento článok sumarizuje súčasné vedomosti o VTE a nádorovom ochorení.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=786