Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou

Dátum: 19.12.2015 15:26
Vec: Krvácavé choroby


Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou

Anna Morongová, Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
Interná medicína 2015; 15 (11): 510-513

Získaná hemofília je zriedkavé autoimunitné ochorenie zapríčinené protilátkami namierenými proti koagulačnému faktoru VIII. Prejavuje sa krvácaním s rôznym stupňom závažnosti. Prvolíniovou liečbou je podávanie kortikosteroidov a ďalších imunosupresív. Tieto liečebné modality sú úspešné v dvoch tretinách prípadov. Rituximab je monoklonálna anti-CD20 protilátka, ktorá primárne slúži na liečbu B-lymfómov. V poslednom období sa však jej použitie rozšířilo o autoimunitné ochorenia a zdá sa, že prináša ďalšiu šancu aj pre pacientov so získanou hemofíliou, ktorí nereagujú na štandardnú liečbu. Predkladáme prípad pacientky, u ktorej sme na eradikáciu inhibítora použili anti-CD20 monoklonálnu protilátku. Rituximab sme dávkovali štandardným spôsobom v dvoch cykloch. Na základe našej skúsenosti sa prikláňame k názoru, že rituximab prináša ďalšiu možnosť v liečbe inhibítora najmä u pacientov so zlyhaním štandardnej liečby.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=787