Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie

Dátum: 19.12.2015 15:34
Vec: Anémia


Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie

Eva Bojtárová
Interná med. 2015; 15 (9): 410-413

Získaná aplastická anémia (AA) je zriedkavé a potenciálne fatálne ochorenie, ktoré charakterizuje pancytopénia a hypocelulárna kostná dreň. Zlyhanie krvotvorby je u väčšiny pacientov výsledkom imunitne sprostredkovanej deštrukcie kmeňových a progenitorových buniek v kostnej dreni. V súčasnosti dlhodobo prežíva viac ako 85 % pacientov s AA, ak sú správne diagnostikovaní a liečení. Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (TKB) od HLA (human leucocyte antigen) identického súrodenca je liečbou voľby u mladších pacientov, zatiaľ čo imunosupresívna terapia (IST) sa používa často u starších pacientov alebo u tých, ktorým chýba súrodenecký darca. Zlepšovanie výsledkov TKB a IST je pravdepodobne dôsledkom zlepšenia transplantačných protokolov a podpornej liečby. TKB od nepríbuzného darcu je indikovaná u pacientov, ktorí zlyhali v odpovedi aspoň na jeden cyklus IST. V súčasnosti sú snahy zlepšovať režimy IST a rozširovať používanie TKB.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=788