Cirhóza pečene - reverzibilný a trombofilný stav

Dátum: 19.12.2015 14:48
Vec: Hemostáza


Cirhóza pečene - reverzibilný a trombofilný stav

Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
Interná med.; 15 (7-8): 350-357

Cirhóza pečene je u? taký nástojčivý problém, ?e sa o ňom diskutuje aj mimo epicentier. Na Memoriále Teofila Rudolfa Niederlanda z jeho úst zaznelo a neodoznelo, ?e človeku niet pomoci - treba ho mať rád. Ktovie, ako by sa v tomto svetle javila súčasná interna - ak to platí, aj ak nie, alebo nie celkom, alebo ako-kedy.Napríklad reverzibilitu cirhózy pre ?ir?iu zainteresovanú verejnosť odhalila revolúcia v liečbe; umo?nil ju cielený výskum pri diagnózach s určitou povesťou, najprv hlavne hepatitídy C. Následné detailnej?ie spoznávanie reverzibility poukázalo na viacerých, ktorí vedeli u? dávno, ?e nie je cirhóza ako cirhóza - napríklad Laenneca a Poppera; za pravdu im dáva aj návrh z apríla 2015 zameniť názov cirhóza v klinickej medicíne iným: pokročilé chronické ochorenie pečene. V kontraste s nenápadnym účinkom skutočnosti, ?e cirhóza je spektrum, krvácanie pri cirhóze pôsobilo v histórii tak intenzívne, ?e zatienilo aj častej?ie a smrteľnej?ie - tzv. nekrvácavé komplikácie -, ako ascites, infekcie a encefalopatiu. Preto sa prijímalo neľahko, ?e krv člověka s cirhózou sa zrá?a normálne, alebo viac a vyroní sa obvykle kvôli tomu, ?e je pod tlakom z portálnej hypertenzie. Ukazuje sa v?ak, ?e je tomu tak. A nie iba to:navy?e bude potrebné preonačiť stanovisko k vy?etreniam o ktorých panovalo presvedčenie, ?e hemostázu odzrkadľujú - napríklad INR; a vziať do úvahy mo?nosť, ?e progresia cirhózy sa dá zastaviť, alebo zvrátiť antikoagulačnou liečbou. Aj téma regresie cirhózy vďaka antikoagulačnej liečbe poukázala na niektorých v histórii - napríklad na autora patogenetickej hypotézy, ?e cirhóza je následkom mikrotrombóz.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=790