Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom

Dátum: 19.12.2015 15:55
Vec: Krvácavé choroby


Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom

Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Staško
Interná med. 2015; 15(6): 259-263

Inhibítory faktora VIII (F VIII) predstavujú závažnú komplikáciu substitučnej liečby vrodenej hemofílie A, ktorá postihuje 5-7 % pacientov. Inhibítory znemožňujú štandardnú substitučnú liečbu F VIII a zvyšujú riziko krvácania a súvisiacich komplikácií. Imunotolerančná liečba (ITT) je jediným overeným spôsobom eradikácie inhibítora. Spočíva v dlhodobom pravidelnom podávaní F VIII samostatne alebo v kombinácii s imunomodulačnými/imunosupresívnymi liečivami a postupmi. Jej úspešnosť je pri hemofílii A ťažkého stupňa 70 – 80 %. Nevyhnutnou súčasťou ITT je prevencia a liečba krvácania, obvykle pomocou liečiv s bypassovou aktivitou. Klinické skúsenosti s ITT sú predovšetkým pri hemofílii A ťažkého stupňa; pri hemofílii A stredne ťažkého a ľahkého stupňa sú údaje limitované.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=791