História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku

Dátum: 19.12.2015 16:00
Vec: Mnohopocetný myelóm


História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
(Venované 50-ročnému jubileu centra pre dispenzarizáciu chorých na mnohopočetný myelóm)

Adriena Sakalová, Mikuláš Hrubiško†, Martin Mistrík, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Angelika Bátorová, Slávka Gažová, Jana Prümmerová†, Irena Chabroňová†, Eva Bojtárová, Dagmar Holomáňová, Katarína Weiglová, Zdenka Konečná, Pavel Kotouček, Eva Demečková, Tomáš Lipšic, Miroslav Hrianka a kolektív
Interná med. ; 15 (6): 285-290

Cieľom práce je informácia o histórii diagnostiky a liečby pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) pri príležitosti 50-ročného jubilea centra pre dispenzarizáciu chorých na MM na Klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Tento zhubný proces plazmatických buniek sa charakterizuje latentnou asymptomatickou fázou, s prevalenciou jeho výskytu vo veku nad 50 rokov a nepriaznivou prognózou s prežitím 3-5 rokov. Na Slovensku sa systematická liečebná starostlivosť vytvorila v druhej polovici 20. storočia. V súbore 1 010 chorých evidovaných od 1965 do 2014 v databáze kliniky sa sledovali parametre včasnej diagnostiky a liečby. Retrospektívnou analýzou sa vyhodnotili mediány prežitia podľa štádií procesu a výsledky celkového prežitia nad 10 rokov. V súlade so súčasnými výsledkami zahraničních centier sme docielili významné zlepšenie prognózy chorých s dlhodobým prežitím nad 10 rokov v 13 – 20 %.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=792