Perioperačný manažment nových perorálnych antikoagulancií

Dátum: 19.12.2015 16:15
Vec: Antikoagulacná liecba


Perioperačný manažment nových perorálnych antikoagulancií

Ján Staško, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Lucia Stančiaková, Zuzana Jedináková, Juraj Sokol, Ingrid Škorňová, Ľubica Kořínková, Peter Kubisz
Interná med. ; 15 (5): 223-227

V poslednom čase bolo publikovaných veľa klinických štúdií, ktoré potvrdili, že nové perorálne antikoagulanciá (new oral anticoagulant drugs – NOAC) sú bezpečné a účinné v pooperačnej profylaxii a liečbe venózneho trombembolizmu, v prevencii trombembolizmu u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a v manažmente akútneho koronárního syndrómu. Relatívne krátky biologický polčas, rýchly nástup účinku a predvídateľná farmakodynamika umožňujú zjednodušiť perioperačný manažment NOAC. Tento prehľadný článok sa venuje praktickým a klinicky zameraným postupom perioperačného antikoagulačného manažmentu s NOAC.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=794