Perioperačný mana?ment nových perorálnych antikoagulancií

Dátum: 19.12.2015 15:15
Vec: Antikoagulacná liecba


Perioperačný mana?ment nových perorálnych antikoagulancií

Ján Sta?ko, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Lucia Stančiaková, Zuzana Jedináková, Juraj Sokol, Ingrid ?korňová, Ľubica Kořínková, Peter Kubisz
Interná med. ; 15 (5): 223-227

V poslednom čase bolo publikovaných veľa klinických ?túdií, ktoré potvrdili, ?e nové perorálne antikoagulanciá (new oral anticoagulant drugs - NOAC) sú bezpečné a účinné v pooperačnej profylaxii a liečbe venózneho trombembolizmu, v prevencii trombembolizmu u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a v mana?mente akútneho koronárního syndrómu. Relatívne krátky biologický polčas, rýchly nástup účinku a predvídateľná farmakodynamika umo?ňujú zjednodu?iť perioperačný mana?ment NOAC. Tento prehľadný článok sa venuje praktickým a klinicky zameraným postupom perioperačného antikoagulačného mana?mentu s NOAC.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=794