Narodny register darcov kostnej drene

Dátum: 24.05.2016 23:36
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Národný register darcov kostnej drene na Klinike hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice v Bratislave je jediné akreditované pracovisko na Slovensku, ktoré vyhľadáva vhodných darcov pre alogénnu transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek.

Ka?dým rokom stúpa počet pacientov, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný ?ivot priná?a iba úspe?ná transplantácia krvotvorných kmeňových buniek.

Nadácia Kvapka nádeje tomuto pracovisku 17.5.2016 venovala genetický analyzátor, ktorý proces skvalitní, zrýchli, no v prvom rade nám umo?ní zachrániť viac pacientov pred následkami vá?nych ochorení.

Ďakujeme v mene pacientov ale aj v?etkých pracovníkov, ktorí túto náročnú liečbu pre na?ich pacientov zabezpečujú.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=802