Daratumumabom spôsobená interferencia s testovaním kompatibility krvi

Dátum: 07.10.2016 17:32
Vec: Mnohopocetný myelóm


Daratumumab (DARZALEX) spôsobuje pozitivitu nepriameho antiglobulínového testu, ktorá môže pretrvávať až 6 mesiacov od poslednej infúzie lieku

Daratumumab je ľudská monoklonálna protilátka určená na liečbu mnohopočetného myelomu

Daratumumab sa viaže na proteín CD38, ktorý sa nachádza na plazmocytoch a v malom množstve aj na erytrocytoch

Daratumumab je spojený s rizikom nesprávneho určenia niektorých krvných skupín. Nepriamy Coombsov test (nepriamy antiglobulínový test [NAT]) môže u pacientov užívajúcich daratumumab vykazovať pozitívne výsledky, a to aj pri neprítomnosti antierytrocytových protilátok v sére pacienta, čo môže pretrvávať až 6 mesiacov od poslednej dávky. Stanovenie krvnej skupiny AB0 a Rh u pacienta nie je ovplyvnené.
-väzba daratumumabu na povrch erytrocytov spôsobuje falošnú pozitivitu nepriameho Coombsovho testu a môže tak robiť ťažkosti pri výbere kompatibilného transfúzneho lieku pre pacienta
-väzba daratumumabu na povrch erytrocytov môže pri skúške kompatibility maskovať prítomnosť antierytrocytovej protilátky u pacienta

Daratumumabom spôsobená interferencia s testovaním kompatibility krvi a metódy mitigácie

Brožúra 1 - na vytlačenie

Brožúra 2 - na vytlačenie

Preukaz pacienta užívajúceho daratumumab - na vytlačenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=804