Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií

Dátum: 16.05.2017 22:34
Vec: lymfoproliferacie


Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií v kontexte novej SZO klasifikácie 2016
MUDr. Tomá? Balhárek, PhD., prof. MUDr. Luká? Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(2): 108-110

Indolentné B-bunkové neoplázie predstavujú heterogénnu skupinu nádorov z periférnych B-buniek, ktoré sa vyznačujú pomalým rastom, pomerne dlho nevýraznou symptomatológiou, tendenciou k diseminácii a zvyčajne nevyliečiteľnosťou. Ich terminológia a histopatologická diagnostika pre?la v kontexte novej klasifikácie z roku 2016 zmenami, ktorých cieľom je najmä integrácia genetických zmien, zlep?enie diagnostiky a zohľadnenie existencie zriedkavých foriem niektorých B-bunkových neoplázií.
Kľúčové slová: indolentné B-bunkové neoplázie, SZO klasifikácia 2016


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=818