Manažment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou

Dátum: 16.05.2017 23:14
Vec: myeloproliferacie


Slovenské odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Eva Mikušková, PhD., MUDr. Ludmila Demitrovičová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Natália Štecová, MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(2): Suplement 2

Pokroky v liečbe chronickej myeloickej leukémie, predovšetkým vďaka inhibítorom tyrozinkinázy, si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu manažmentu pacientov a liečebných odporúčaní. Na základe výsledkov mnohých klinických štúdií v článku prinášame prehľad definícií odpovedí na liečbu, kritériá optimálnej odpovede, varovných znakov a zlyhania liečby, liečebné odporúčania u novodiagnostikovaných pacientov, ale aj u pacientov rezistentných či intolerantných na prvú líniu liečby. Špecifické odporúčania sú vypracované aj pre pacientov v akcelerovanej a blastickej fáze ochorenia, ako aj pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek.
Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, liečebné odporúčania, inhibítory tyrozínkinázy

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=819