Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

Dátum: 16.05.2017 23:43
Vec: Mnohopocetný myelóm


Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin Štork, MUDr. Jitka Vaculová, doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., MUDr. Viera Sandecká, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Zdeněk Král, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, Interní Med. 2017; 19(1): 20–22

Léčba mnohočetného myelomu v současnosti zažívá dynamický rozvoj. V rámci klinických studií byly testovány nové protimyelomové léky – carfilzomib, ixazomib, pomalidomid, daratumumab, elotuzumab a panobinostat. Jejich použití je přínosné pro pacienty s relabovaným mnohočetným myelomem, a především může zlepšit prognózu refrakterního onemocnění. Očekáváme, že řada z nich se v budoucnu stane pravidelnou součástí standardních léčebných protokolů jak relapsu, tak zřejmě i primoterapie. Carfilzomib a pomalidomid v klinických studiích prodloužily přežití bez progrese téměř na dvojnásobek oproti standardní léčbě. Velmi slibnou skupinou jsou monoklonální protilátky, které vykazují vysokou účinnost založenou na zcela jiném mechanismu účinku než stávající léčba. Cílem této přehledové práce je prezentace výsledků zásadních klinických studií popisujících využití nových léků v terapii mnohočetného myelomu.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, imunomodulační léky, inhibitory proteasomu, monoklonální protilátky.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=820