Atypický hemolyticko uremický-syndrom asoučasné názory na jeho léčbu

Dátum: 19.05.2017 18:20
Vec: Klinická hematológia


Atypický hemolyticko uremický-syndrom asoučasné názory na jeho léčbu

prof.MUDr. Romana Ry?avá, CSc.
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Interní medicína pro praxi, 2017; 19(3)

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) je relativně vzácnou příčinou trombotické mikroangiopatie (TMA) a představuje 5-10% v?ech HUS. Jde o velmi vzácné a ?ivot ohro?ující onemocnění se systémovými projevy, které, pokud je neléčené, má ?patnou prognózu s vysokou morbiditou a mortalitou. Více ne? 40% pacientu s aHUS je star?ích 18 let.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=822