Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií

Dátum: 20.01.2018 16:43
Vec: Mnohopocetný myelóm


Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií z pohledu klinické praxe
I. Maligní monoklonální gamapatie

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.1, 2, doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.2, MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.2,, doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.2
1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc
2Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouc
Interní Med. 2017; 19(5): 274-278

Monoklonální gamapatie (MG) jsou vysoce heterogenní skupinou zhoubných i nezhoubných stavů, jejichž společným jmenovatelem je přítomnost monoklonálního imunoglobulinu (MIg, „paraproteinu”) nebo jeho strukturálních komponent v séru a/nebo v moči. V předloženém sdělení jsou shrnuty současné klasifikace MG, přehled standardních i specializovaných vyšetřovacích metod a návod k diferenciálně-diagnostické rozvaze umožňující časné rozpoznání maligních MG vyžadujících bezprostřední léčbu. Integrální součástí textu jsou přehledy aktuálníc vyšetřovacích algoritmů, diagnostických postupů a sestav kritérií nejčastějších maligních MG použitelné v běžné klinické praxi.
Klíčová slova: monoklonální gamapatie, mnohočetný myelom, Waldenströmova makroglobulinemie, solitární plazmocytom,plazmocelulární leukemie, POEMS syndrom, diferenciální diagnóza

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=829