Pagetův-Schrötterův syndrom

Dátum: 20.01.2018 15:55
Vec: tromboembolia


Pagetův-Schrötterův syndrom - námahová trombóza horní končetiny v klinické praxi

MUDr. Petr Grenar, MUDr. Dan Raku?an, MUDr. Tomá? Adámek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Interní Med. 2017; 19(4): 217-219

Pagetův-Schrötterův syndrom (idiopatická trombóza horní končetiny, námahová trombóza ) je v povědomí lékařů méně známou klinickou jednotkou, postihující zpravidla mladé jedince s dramatickým průběhem a významnými dlouhodobými následky při nesprávném zaléčení. Cílem této práce je čtenáře seznámit s danou problematikou, diagnostickým a terapeutickým postupem. Součástí textu je kazuistika pacienta dokumentující výskyt tohoto syndromu v klinické praxi.
Klíčová slova: Paget-Schröterův syndrom, idiopatická trombóza horní končetiny, námahová trombóza, syndrom horní hrudní apertury

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=831