Apixaban již více než dva roky dostupný v léčbě žilní trombembolické nemoci

Dátum: 20.01.2018 16:57
Vec: tromboembolia


Apixaban již více než dva roky dostupný v léčbě žilní trombembolické nemoci

prof. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
Interní Med. 2017; 19(4): 210-213

Apixaban – přímý orální a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa – je již od roku 2014 schválen pro léčbu akutní žilní trombózy a plicní embolie (kromě registrace pro prevenci systémové embolizace u nevalvulární fibrilace síní a prevenci žilního trombembolismu v ortopedii). Jde o efektivní a velmi bezpečnou možnost orální monoterapie od stanovení diagnózy trombembolické nemoci, a to v ambulantním i nemocničním režimu.
Klíčová slova: trombembolická nemoc (TEN), apixaban, akutní žilní trombóza, akutní „low risk“ plicní embolie, sekundární prevenceTEN

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=832