Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci

Dátum: 20.01.2018 15:57
Vec: tromboembolia


Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci

prof. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
Interní Med. 2017; 19(4): 210-213

Apixaban - přímý orální a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa - je ji? od roku 2014 schválen pro léčbu akutní ?ilní trombózy a plicní embolie (kromě registrace pro prevenci systémové embolizace u nevalvulární fibrilace síní a prevenci ?ilního trombembolismu v ortopedii). Jde o efektivní a velmi bezpečnou mo?nost orální monoterapie od stanovení diagnózy trombembolické nemoci, a to v ambulantním i nemocničním re?imu.
Klíčová slova: trombembolická nemoc (TEN), apixaban, akutní ?ilní trombóza, akutní ,,low risk" plicní embolie, sekundární prevenceTEN

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=832