Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých doštičiek

Dátum: 20.01.2018 17:05
Vec: tromboembolia


Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých doštičiek

Lucia Stančiaková, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Staško
Interná med. 2017; 17 (12): 467-471

Syndróm lepivých doštičiek (SPS) je protrombotická porucha funkcie trombocytov s možným výskytom u viacerých členov rodiny spojená s hyperagregabilitou trombocytov ako reakciou na indukciu agregácie adenozíndifosfátom (ADP), epinefrínom (EPI) alebo obomi induktormi. Prvé klinické prejavy u relatívne mladých jedincov, vzťah k tehotnosti, závažnosť prejavov, jednoduchá a účinná liečba poukazujú na potrebu brať tento syndróm do úvahy pri diferenciálnej diagnostike príčiny trombotickej epizódy. Keďže trombóza sa môže rozvinúť v rôznych častiach cirkulácie, jej liečba si často vyžaduje multidisciplinárny prístup. Tento článok opisuje klinické aspekty uvedeného trombofilného stavu, jeho diagnostický algoritmus a možnosti liečby.
Kľúčové slová: syndróm lepivých doštičiek, trombofilný stav, artériová trombóza, venózny tromboembolizmus, tehotenské komplikácie, antitrombotická liečba

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=833