Edoxaban - ďal?í hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby

Dátum: 20.01.2018 17:11
Vec: Antikoagulacná liecba


Edoxaban - ďal?í hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby

Ivana ?oó?ová
Interná med. 2017; 17 (11): 435-438

Edoxaban je perorálny reverzibilný priamy inhibítor faktora Xa s lineárnym farmakokinetickým profilom a priaznivou biologickou dostupnosťou. Po podaní sa rýchlo vstrebáva v gastrointestinálnom trakte s dosiahnutím maximálnej koncentrácie v plazme o 1 a? 2 hodiny po u?ití. Jeho plazmatický polčas je pribli?ne 10 a? 14 hodín. S edoxabanom boli realizované veľké ?túdie v troch klinických oblastiach. ?túdia ENGAGE AF-TIMI 48 porovnávala edoxaban s warfarínom u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení. ?túdia Hokusai-VTE sa zaoberala prevenciou a liečbou venózneho tromboembolizmu (VTE) a pľúcnej embólie oproti warfarínu. Klinický program STARS bol zameraný na prevenciu VTE po ortopedických výkonoch v oblasti kolenného a bedrového kĺbu v porovnaní s enoxaparínom. Nasledujúci text podrobne rozoberá účinnosť a bezpečnosť edoxabanu u pacientov s nevalvulárnou FP.
Kľúčové slová: nevalvulárna fibrilácia predsiení, antikoagulačná liečba, edoxaban, ENGAGE AF-TIMI 48

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=834