Systémová mastocytóza

Dátum: 21.01.2018 13:39
Vec: Hematoonkológia


Systémová mastocytóza

Ján Lazúr
Interná med. 2017; 17 (12): 485-488

Mastocytóza je skupina zriedkavých klonálnych chorôb charakterizovaná abnormálnou expanziou a akumuláciou neoplastických mastocytov. Klinicky sa prejavuje veľmi heterogénne, od izolovanej kožnej choroby (CM), najmä u detí, až po rôzne stupne systémovej mastocytózy (SM) pozorované u dospelých. Klasifikácia WHO delí SM na indolentnú SM (ISM) so symptómami predominantne spôsobenými degranuláciou mastocytov, na agresívnu SM (ASM), SM s asociovanou hematologickou neopláziou (SM-AHN) a mastocytovú leukémiu (MCL), charakterizované orgánovou dysfunkciou z mastocytovej infiltrácie. Základným diagnostickým krokom býva biopsia kože a kostnej drene, kľúčovým je multifokálny nález zhlukov morfologicky abnormálnych mastocytov. Liečba je paliatívna, zameraná na tlmenie symptómov spôsobených mediátormi uvoľnenými z aktivovaných mastocytov, a pri pokročilej SM na zmenšenie nádorovej nálože cytoredukciou.
Kľúčové slová: mastocyty, mastocytóza, syndróm aktivácie mastocytov

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=836