Biologická dostupnosť a resorbčné mechanizmy hémového a nehémového ?eleza

Dátum: 21.01.2018 12:57
Vec: Anémia


Biologická dostupnosť a resorbčné mechanizmy hémového a nehémového ?eleza v gastrointestinálnom trakte

Radovan Juríček
Interná med. 2017; 17 (9): 363-365

?elezo je esenciálny mikronutrient, ktorý hrá dôle?itú úlohu v mnohých procesoch v organizme. Nedostatok ?eleza je aj v 21. storočí celosvetovo najčastej?ím nutričným deficitom. ?elezo v potrave sa vyskytuje vo dvoch základných formách: organické, hémové ?elezo (?ivočí?neho pôvodu) a anorganické, nehémové ?elezo (rastlinného pôvodu). V článku sú zhrnuté rôzne cesty absorpcie ?eleza a faktory, ktoré tento proces ovplyvňujú.
Kľúčové slová: hémové ?elezo, nehémové ?elezo, absorpcia ?eleza

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=840