Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

Dátum: 21.01.2018 14:20
Vec: Mnohopocetný myelóm


Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 436-439

Väč?ina pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) má aj v ére nových liekov nevyliečiteľné ochorenie. Deacetylázorové inhibítory (DACi) roz?irujú mo?nosti liečby MM. Ich účinky proti myelómovým bunkám spočívajú v ovplyvnení epigenetickej cesty a proteínového metabolizmu. Panobinostat bol schválený v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom na liečbu pacientov s relabovaným alebo refraktérnym MM. Výsledky klinickej skú?ky fázy III ukázali zlep?enie pre?ívania bez progresie a celkového počtu odpovedí. Medzi najčastej?ie ne?iaduce účinky tejto kombinácie patrí trombocytopénia, hnačky, slabosť a periférna neuropatia. Výskum, ako zachovať efekt panobinostatu za zní?enia ne?iaducich účinkov, pokračuje.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, deacetylázové inhibítory, panobinostat

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=845