Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek

Dátum: 21.01.2018 14:24
Vec: Malígny lymfóm


Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek

Doc. MUDr. Ľubo? Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 441-444

Lymfóm z plá?ťových buniek (MCL - mantle cell lymphoma) patrí medzi zriedkavej?ie malígne lymfómy s opakovanými relapsmi a jeho liečba predstavuje výzvu pre onkohematológov. Lenalidomid ako predstaviteľ skupiny imunomodulačných liekov s protinádorovým účinkom má potenciál v liečbe tohto lymfómu. Článok priná?a prehľad o účinnosti a toxicite lenalidomidu v liečbe pacientov s lymfómom z plá?ťových buniek a jeho súčasné a perspektívne postavenie v stratégii liečby MCL.
Kľúčové slová: lymfóm z plá?ťových buniek, lenalidomid, monoterapia, kombinovaná liečba

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=846