Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

Dátum: 21.01.2018 14:47
Vec: Hematoonkológia


Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

MUDr. Ján Lakota, CSc.1, 2
1Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 376

Osteonekróza čeľuste (ONČ), resp. antiresorbčná osteonekróza (ARON), bola prehľadne opísaná v článku, ktorý bol publikovaný v tomto časopise (1). Pri konvenčnej liečbe ARON je však úspech zhojenia osteonekrózy minimálny.

Samotná osteonekróza sa nezahojí prakticky nikdy. Novou modalitou v liečbe ARON sa stali mezenchýmové kmeňové bunky (MSC). Pre klinické použitie je možné použiť MSC najmä z dvoch zdrojov – kostnej drene, resp. z tukového tkaniva (niekedy z tkaniva pupočníka). Pre tých, ktorých by táto problematika zaujímala hlbšie, odporúčame knihu profesora Kerryho Atkinsona, ktorá sa objavila na trhu začiatkom roku 2017 (2).
V zásade je možné MSC (izolované zo zdrojov uvedených vyššie) ex vivo expandovať pomerne jednoducho (3). Vzhľadom na ich nízku imunogenicitu je úplne irelevantné, či použijeme MSC autológne (pacient je sám sebe darcom) alebo alogénne (darcom je zdravý jedinec, napr. po liposukcii, alebo ide o tkanivo pupočníka). Po lokálnom podaní (najlepšie v celkovej anestézii) nastane kompletné zahojenie defektu, pričom nastáva aj osifikácia samotnej nekrózy. V prípade čiastočného efektu je liečbu možné bez akéhokoľvek rizika znovu opakovať. Výsledok terapie MSC je v prípade pacienta s ARON, ktorá vznikla po liečbe bisfosfonátmi, uvedený na obrázku.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=848