Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 4/2017

Dátum: 03.02.2018 17:05
Vec: Klinická hematológiaabstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4Sekvenování nové generace u akútni myeloidní leukemie: nový pohled na patogenezi a vývoj leukemických klonú
Čulen M., Kosaŕová Z., Ježiškova I., Folta A., Dvoŕáková D., Semerád L., Šustková Z., Ráčil Z.

Možnost ukončení terapie tyrozin-kinázovými inhibitory u nemocných s chronickou myeloidní leukémií a koncept „treatment-free remission“
Šrámek J., Karas M., Lysák D., Jindra P.

První perorální inhibitor proteazomu v léčbé relabujídho/refraktemího mnohočetného myelomu
Plonková H., JelínekT., Szeligová L., Hájek R.

Epigenetické zmeny j ako nový nástroj pro prognostickou stratifikaci chronické lymfocytámí leukemie
Poppová L., PlevováK., Pospíšilová Š.

Angioimunoblastický T-lymfom: pŕehled problematiky, zkušenosti centra a kazuistika sekvenčního vzniku difuzního velkobunéčného B-lymfomu
Michalka J., Janíková A., Soukup J., Kalinová M., Kŕen L., Král Z., Mayer M.

Doporučené postupy

Guidelines

Kongresy • Sympózia • Konference • Študijní pobyty

Výber z tiskú a zprávy o knihách

Zprávy odborných společností

25 let Českého národního registru dárcú drene (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dŕené


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=849