Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku

Dátum: 06.03.2018 16:40
Vec: Malígny lymfóm


Výskyt relaps/refraktérneho MCL na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD, KHaT UNM a JLF UK MT
MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava

Podľa dostupných informácií je incidencia ochorenia lymfómu z plášťových buniek (MCL, Mantle cell lymphoma) približne 0,4-0,5 na 100 000 osôb/rok a je podobná v Európe a USA. Prevalencia MCL sa odhaduje na 1/25 000 . MCL predstavuje približne 7-9 % všetkých lymfómov v Európe.

stiahni výsledky štúdie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=851