Chronická lymfocytová leukémia

Dátum: 21.03.2018 16:25
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Chronická lymfocytová leukémia (CLL v 1.2018)
Mistrík M, Drgoňa Ľ, Hudeček J, Lazúr J, Mikušková E, Štecová N, Wild A

Chronická lymfocytová leukémia je lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré charakterizuje

klonová expanzia a akumulácia malých zrelo – vyzerajúcich lymfocytov v krvi, kostnej dreni a lymfatických tkanivách. Všeobecne neoplastické lymfocyty sú B bunkového radu

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, klinické štádium, internacionálny prognostický index CLL-IPI, hodnotenie liečebnej odpovede, minimálna reziduálna choroba, chemoimunoterapia, inhibítory BCR

pozri súhrn

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=853