Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných žien

Dátum: 14.05.2018 09:56
Vec: Imunohematológia


Krvná skupina Langereis a naše kazuistiky tehotných žien s protilátkou anti-Lan

Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Pietrzyková Mária4, Babjak Pavol5, Marek Lubušký6, Libuša Ceizelová7, Lenka Matušicová7, Zuzana Čináková8
1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4NTS SR pracovisko Martin, 5Gynekol. odd. FNsP Žilina, 6Gynekol. klinika FN Olomouc, 7Krvná banka UNB Kramáre, 8DFNsP Kramáre

Úvod: erytrocytový antigén Lan je antigénom s vysokou frekvenciou výskytu v populácii. Lan- fenotyp je v našej populácii zriedkavý. Protilátka anti-Lan patrí do kategórie klinicky významných, môže zapríčiniť hemolytickú potransfúznu reakciu a spôsobiť hemolytickú chorobu plodu a novorodenca. Minulý rok sme na našej ambulancii dispenzarizovali dve tehotné pacientky s touto protilátkou. Keďže skúsenosti s anti-Lan sú v literatúre dokumentované len vo forme kazuistík, sprostredkúvame Vám naše klinické a laboratórne skúsenosti.

Čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=857