Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018

Dátum: 04.07.2018 11:50
Vec: Klinická hematológiaabstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24 2018, No. 1Úvodník
Souhrnné a edukační práce

Dospělý onkologický nemocný v intenzivní péči
Je ji? čas říci ,,ano, zvá?íme to", ne? říkat ,,ne"?!
T. Karvunidis, D. Lysák, M. Matějovič

Dědičné trombocytopenie
M. Pe?ová, K. Staňo Kozubík, K. Pál, M. ?mída, J. Baloun, L. Radová, ?. Pospí?ilová, M. Doubek

Původní práce

Pou?ití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice
T. Kabut, B. Weinbergerová, I. Kocmanová, P. ?ák, A. Zavřelová, M. Kouba, L. Drgoňa, M. Navrátil, P. Múdrý, M. Kýr, P. Keslová, J. Haber, N. Mallátová, D. Tanu?ková, J. Novák, J. Mayer, Z. Ráčil

Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami
A. Janíková, M. Hadrabová, I. Hrnčiříková, P. Stejskal, Z. Svobodová, A. Malá, L. Dovrtělová, J. ?ťastná, K. Kapounková, J. Mayer

Pozdní reakce dárců na odběry krve - anonymní elektronický dotazníkový průzkum
P. Papou?ek, Z. Kráľovská, T. Suchý, R. Procházková

Kazuistiky

Chronická benigní CD8+ lymfoproliferace u pacientky po terapii rituximabem
M. Osovská, A. Janíková, L. Křen, A. Marečková

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Brentuximab vedotín plus AVD zlep?uje modifikované pre?ívanie bez progresie (PFS) v porovnaní s ABVD v prvolíniovej liečbe III. alebo IV. ?tádia Hodgkinovho lymfómu

Venetoklax s rituximabem vede u pacientů s relabovanou nebo refrakterní CLL k lep?ím výsledkům ve srovnání s bendamustinem a rituximabem - výsledky předem plánované interim analýzy randomizované studie fáze 3 MURANO

Sní?ení terapeutické dávky TKI před kompletním vysazením léčby zlep?uje ?anci na úspě?né zastavení léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML): dvouleté výsledky britské studie DESTINY

Rekurentní trombóza u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami a anamnézou arteriální trombózy

Osobní zprávy

MUDr. Svatopluk Valníček, nestor dětské hematologie na Moravě a emeritní primář Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno 90 let od narození


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=862