Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury

Dátum: 06.07.2018 14:36
Vec: Trombocytopenia


Imunomodulační léčba perzistentní a chronické imunitní trombocytopenické purpury: systematický přehled a metaanalýza 28 studií.

MUDr. Libor Červinek, Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Immunomodulatory treatments for persistent and chronic immune thrombocytopenic purpura A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of 28 studies
Medicine September 2017
Weber E, Reynaud Q a kolektiv

V rámci léčby perzistentní a chronické imunitní trombocytopenie je u zhruba 15–40 % pacientů zachována kortikodependence a je nutné zvážit přidání jiných léků. V této indikaci jsou obecně používány léky s imunomodulačním efektem (dapson, interferon alfa, danazol a hydroxychlorochin), jež jsou používány jako terapie druhé a třetí linie imunitní trombocytopenické purpury (ITP).

pozri abstrakt


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=863