HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI

Dátum: 28.07.2018 11:53
Vec: tromboembolia


HOMOCYSTEIN V ETIOPATOGENEZI DEPRESIVNÍ PORUCHY A ALZHEIMEROVY NEMOCI

Eva Kitzlerová, Zdeněk Fi?ar, Jiří Raboch
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Čes a slov Psychiatr 2013;109(5): 218 -223

Podpořeno Výzkumným záměrem VZMSM 0021620849, grantem MZ ČR - RVO VFN64165 a projektem PRVOUK-P26/LF1/4 (Univerzita Karlova v Praze).

SOUHRN

Některá neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova choroba a deprese, mohou být spojena se zvý?enými koncentracemi homocysteinu. Homocystein mů?e podporovat glutamátovou excitotoxicitu nadměrnou stimulací N-methyl-D-aspartátových receptorů, po?kození DNA a aktivaci apoptózy Právě těmito mechanismy mů?e pak přispívat k neuro degeneraci u chorob vy??ího věku, u chorob spojených se stresem aj.
Homocysteinová hypotéza depresivní poruchy předpokládá, ?e genetické faktory a faktory ?ivotního prostředí zvy?ují plazmatické koncentrace homocysteinu, které pak způsobují cévní onemocnění mozku a změny v neurotransmiterových systémech, co? vede k rozvoji depresivní poruchy. Depresivní symptomy zhor?ují ji? existující morbiditu u 50 % pacientů s Alzheimerovou nemocí. Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha probíhal výzkum s cílem hodnocení homocysteinových koncentrací u depresivní poruchy a Alzheimerovy choroby. Výsledky budou publikovány v blízké době.

Klíčová slova: homocystein, depresivní porucha, Alzheimerova choroba

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=869