Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku

Dátum: 02.11.2018 22:44
Vec: Hematoonkológia


Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
KHaT UNM a JLF UK MT


ALL, resp. jej relaps/refraktérna forma patrí medzi ochorenia s nízkou incidenciou aj prevalenciou. Na Slovensku je k januáru 2018 dispenzarizovaných 161 dospelých pacientov s diagnózou ALL. Subpopulácia 96 pacientov s CD19+ (pozitívnou) B-prekurzorovou ALL (v?etky podtypy: Pro-B, Common-B, Pre-B) predstavuje 60% podiel v?etkých ALL, z toho 17 bolo v roku 2017 novodiagnostikovaných.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=872