Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S

Dátum: 06.11.2018 22:15
Vec: Hematoonkológia


Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na Slovensku
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH, Bratislava


Relaps/refraktérna forma B-prekurzorovej ALL u detí sa radí medzi veľmi zriedkavé ochorenia. K 31. júlu 2018 ?ije na Slovensku 306 detských pacientov vo veku 1-18 rokov s diagnózou CD19 pozitívna (CD19+) B-prekurzorová ALL. V?etci sú aktuálne v dispenzarizácii 3 detských hemato-onkologických pracovísk.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=873