Aktuality v hematologii 2019

Dátum: 10.11.2018 13:46
Vec: Klinická hematológiaPozvánka na hematologickú konferenciu s ?iadosťou na v?etkých hematológov o účasť v sekcii kazuistíkVá?ené kolegyne, vá?ení kolegovia, milí priatelia,
25. - 26. januára 2019 sa budú konať Aktuality v hematológii 2019.

V rámci odborného programu sú plánované 3 bloky kazuistík a na témy neutropénia (25.1.), anémia a sideropénia, poruchy hemostázy (26.1.).
Aby mo?nosť výberu prípadov nebola obmedzená na niekoľko pracovísk, oslovujeme v?etkých slovenských hematológov na prezentáciu ich zaujímavého a poučného prípadu.
Tých, čo sú ochotní podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti prosíme, aby poslali stručný opis prípadu do 2.12.2018. Optimálne uvádzajte opis u? formou abstraktu, ktorý poskytnete na uverejnenie v zborníku abstraktov. Na prezentáciu kazuistiky je určených 8 minút + 3 minúty diskusia.

- Kazuistiky na tému anémia, sideropénia posielajte na mistrik@pe.unb.sk.
- Kazuistiky na tému poruchy hemostázy posielajte na awild@nspbb.sk.
- Adresu pre zasielanie kazuistík na tému neutropénia zverejníme na www.hematology.sk dodatočne. Mô?ete ich v?ak zaslať aj na vy??ie uvedené e-mailové adresy.

S pozdravom,

organizačný tím AH2019

pozri návrh programu a tém konferencie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=874